Croeso i Iechyd Da@CF14

Siop bwyd iach annibynnol, deuluol.

Ein nod yw i leihau gwastraff, cael gwared â phlastig untro a chynnig cynnyrch iachus, da am bris cystadleuol gan gwmnïau cyfrifol, a bod hyn oll yn iach i ti ac yn iach i’r blaned!

‘R ydym yn siop bwyd iach eco-gyfeillgar, ble gallwch chi y cwsmer ail lenwi eich potiau a’ch jariau eich hun neu ddefnyddio ein bagiau papur i brynu dewis eang o gynnyrch yn ôl eu pwysau;

reis, pasta, grawnfwydydd, perlysiau a sbeisys, ffa a chodlysiau, grawn, ffrwythau sych a chnau, cynhwysion pobi, olew a finegr, byrbrydau iachus yn ogystal â chynnyrch ymolchi a glanhau.

Rydym yn gwerthu Fitaminiau ac ychwanegion Viridian mewn poteli gwydr sy’n bosibl eu dychwelyd i ni!

Mae ein dewis eang o fwydydd ar gyfer anghenion dietegol arbennig ,mewn deunydd pacio ailgylchadwy, yn cynnig opsiynau iachus i ddeiet organig, di-glwten, fegan, di-laeth, a di-siwgr.

Gwerthwn bob math o nwyddau di-blastig megis brwsys dannedd bambŵ, cadachau cwyr, gwellt yfed, cwpanau, fflasgiau a photeli diod i’w hailddefnyddio - dyma restr o'r cynnyrch rydym ni'n ei gynnig.

Gyda’n gilydd gallwn wneud camau bach a fydd yn arwain at newid mawr!

Edrychwn ymlaen i’ch gweld yn fuan!
Welcome to Iechyd Da@CF14

An independent, family run health food shop.

Our aim is to reduce waste, eliminate single use plastic and to stock good healthy products that are ethically and sustainably sourced at competitive prices, creating a healthier you and a healthier planet!

We are an eco-friendly health food shop where you the customer, can refill your own containers or use paper bags provided to purchase a wide variety of products by weight;

rice, pasta, cereals, herbs and spices, pulses, grains, dried fruit and nuts, baking ingredients, oils and vinegars, healthy snacks as well as body care and household cleaning products.

We stock Viridian Vitamins and supplements, sold in glass jars that you can return to us!

Our range of Special Dietary Requirements Foods in recyclable packaging offer healthy options for organic, gluten-free, vegan, dairy free and sugar free diets.

We also stock plastic alternative products such as bamboo toothbrushes, beeswax wraps, reusable straws, reusable wipes, reusable coffee cups, flasks and bottles - click here for a list of the products we sell.

Together we can all take small steps that will lead to a big change!

We look forward to seeing you soon!Oriau Agor / Opening Hours


Sul / Sunday : Ar Gau / Closed

Llun / Monday : Ar Gau / Closed

Mawrth / Tuesday : 09:00 - 17:00

Mercher / Wednesday : 09:00 - 17:00

Iau / Thursday : 09:00 - 19:00

Gwener / Friday : 09:00 - 17:00

Sadwrn / Saturday : 09:00 - 17:00
Iechyd Da@CF14, 53c Merthyr Road,
Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 1DD
Tel: 02920617474